Autoriseret El installatør

Vi har mere end 30 års erfaring i EL-branchen

Hvem er VI/JEG

Mit navn er Dannie Jensen. Jeg startede i lære som elektriker i 1988, og blev nyuddannet elektriker i 1992.

Jeg har siden tidligt i min læretid arbejdet selvstændigt på mange forskellige elektriske installationer og maskiner. Og igennem årene har jeg haft forskellige ledelsesmæssige opgaver bl.a. som formand og senere serviceleder.

Vi er EKSPERTER i

Elektriker

DJE-Elektrik ApS løser bl.a. el-installationsopgaver i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger samt bygningsrenoveringsopgaver.

Nybyggeri

Vi udfører elektriske installationer i nybyggeri til boliger, institutioner, erhvervs- og industribygninger.

Om- og tilbygning

Vi udfører elektriske installationer i forbindelse med om- og tilbygninger til boliger, institutioner, erhvervs- og industribygninger.

Adgangskontrol, alarm og overvågning

Vi udfører adgangskontrolanlæg der opfylder de aktuelle behov, det kan være simple porttelefonanlæg i etageejendomme, anlæg med kodetastaturer og/eller magnetkortlæsere, alarmanlæg samt anlæg til videoovervågning af adgangsveje eller lokaliteter i institutioner og erhvervsvirksomheder.

Smart home (SG Smart, IHC mv.)

Vi udfører og programmerer nye smart home anlæg. Samt udvidelser og evt. fejlfinding på bl.a. SG Smart, IHC mv.

Skibe og både

DJE-Elektrik ApS har opbygget erfaring i etablering af elektriske installationer på skibe og både. Samt fejlfinding på disse.

Renovering

Vi udfører elektriske installationer i i forbindelse med renovering af bygninger til boliger, institutioner, erhvervs- og industribygninger.

Service og reparation

DJE-Elektrik ApS servicere og reparerer elektriske installationer og el-apparater.

Installationseftersyn

Vi er gerne behjælpelige med at udføre et installationseftersyn og udarbejder eftersynsrapporter f.eks. i forbindelse med belysningsanlæg eller ved ejerskifte. Dog ikke tilstandsrapporter.

Belysning og belysningsanlæg

Mange års erfaring med etablering af belysning og belysningsanlæg som almenbelysning, arbejdspladsbelysning eller helt specielle opgaver.

Tidssvarende og moderne løsninger indenfor belysning

Vi udfører en række forskellige løsninger inden for belysning. Vi har eksempelvis lang erfaring med installation af større belysningsanlæg hos industri og virkosmheder såvel som elinstallationer i private hjem.
Vi tilbyder eksempelvis også belysningsløsninger med LED, som er en energieffektiv og alsidig lyskilde. Denne lystypes store fleksibilitet skyldes bl.a. den smarte udformning som LED-strips.

Datainstallationer

Vi udfører netværksinstallationer til datanetværk i private hjem, institutioner og erhvervsvirksomheder.